Điểm sáng kinh tế Việt Nam, cơ hội và thách thứcArticle thumbnail

Điểm sáng kinh tế Việt Nam, cơ hội và thách thức

02/12/2023
13:00
Ý kiến của các chuyên gia kinh tế về những điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2023.

Ý kiến của các chuyên gia kinh tế về những điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2023, nhận diện những thách thức, cơ hội để có giải pháp phát triển trong thời gian tới.