Kỳ 1: Khoa học công nghệ- chìa khoá cho đột phá và phát triểnArticle thumbnail

Kỳ 1: Khoa học công nghệ- chìa khoá cho đột phá và phát triển

702 lượt nghe
20/11/2023
00:00
Kỳ 1: Khoa học công nghệ- chìa khoá cho đột phá và phát triển

Toạ đàm ''Con tàu kinh tế TPHCM trên ‘’đường ray’’ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo'', với sự tham gia của các chuyên gia về KHCN và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.