default-thumb-voh-radio-podcast

Điện toán đám mây mới tại Việt Nam có gì

Mảng dịch vụ điện toán đám mây, doanh nghiệp Việt Nam chỉ chiếm khoảng 20% thị phần, còn 80% thị phần còn lại nằm trong tay các nhà cung cấp nước ngoài.11:30 GMT+7, Thứ Hai, 27/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
11000Chia sẻ