Điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7Article thumbnail

Điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7

20/06/2024
00:00
Điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7

20 thg 6, 2024 | CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ VÀ ĐỜI SỐNG - Từ 1/7/2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đóng BHXH dự kiến sẽ hưởng mức lương mới cao hơn so với hiện tại

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100