default-thumb-voh-radio-podcast

Đỏ mắt săn lao động ngành du lịch - dịch vụ

Hiện nay, nhân lực ngành du lịch có sự biến động mạnh, chỉ 50% nhân lực còn giữ lại được,một nửa còn lại, các doanh nghiệp chia sẻ rằng phải tuyển dụng người mới để bù đắp số lượng đã nghỉ việc22:00 GMT+7, Thứ Hai, 20/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
13900Chia sẻ