Doanh nghiệp có những trách nhiệm gì trong bảo vệ dữ liệu cá nhân?Article thumbnail

Doanh nghiệp có những trách nhiệm gì trong bảo vệ dữ liệu cá nhân?

19/06/2024
09:05
Phần 1 tọa đàm Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của doanh nghiệp

Khách mời: Luật sư Nguyễn Văn Phúc, LS điều hành công ty Luật HM&P Anh Nguyễn Văn Thứ - chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thực phẩm GC food

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100