Doanh nghiệp gặp khó gì khi theo đuổi ''sản xuất xanh?''Article thumbnail

Doanh nghiệp gặp khó gì khi theo đuổi ''sản xuất xanh?''

21/02/2024
00:00
Doanh nghiệp gặp khó gì khi theo đuổi ''sản xuất xanh?''

Để phát triển theo hướng bền vững, doanh nghiệp cần một tư duy đúng về phát triển bền vững. Doanh nghiệp nên thực hiện đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tối ưu hoá nguồn lực, tạo ra những sản phẩm dịch vụ xanh.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100