Doanh nghiệp nỗ lực kích cầu cuối nămArticle thumbnail

Doanh nghiệp nỗ lực kích cầu cuối năm

07/12/2023
30:00
Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh các gói kích cầu thì doanh nghiệp cũng nỗ lực cân đối bài toán.

Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh các gói kích cầu thì doanh nghiệp cũng nỗ lực cân đối bài toán chi tiêu để có được giá thành phù hợp nhất, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu