default-thumb-voh-radio-podcast

Doanh nghiệp thành lập mới tăng, vốn FDI khởi sắc hơn

Theo cơ quan thống kê, trong tháng 7 có 13.700 doanh nghiệp thành lập mới, tuy giảm 1,2% so với tháng trước nhưng tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.14:30 GMT+7, Thứ Hai, 31/7/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
25000Chia sẻ