default-thumb-voh-radio-podcast

TPHCM cần cơ chế nào để trở thành trung tâm tài chính thế giới

Khi xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, TP HCM cần thủ tục hành chính cụ thể, rõ ràng, bao gồm cả khung pháp lý cho việc gọi vốn đầu tư vào các lĩnh vực mới. 14:00 GMT+7, Thứ Năm, 08/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
15601Chia sẻ