default-thumb-voh-radio-podcast

Đổi mới hoạt động khuyến nông

phát lại Nông thôn mới thứ năm 04/08/2022 - Bài: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông - Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”04:30 GMT+7, Thứ Sáu, 05/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2400Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:38

Bài: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông

00:15:38

Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”