Đối thoại Đan Mạch và VN về SX NN, TP xanh, tiết kiệm TNArticle thumbnail

Đối thoại Đan Mạch và VN về SX NN, TP xanh, tiết kiệm TN

26/11/2023
01:05
Ghi nhận hội thảo NN cho tương lai: Đối thoại Đan Mạch – Việt Nam về sản xuất NN TP xanh

Ghi nhận hội thảo chuyên đề “Nông nghiệp cho tương lai: Đối thoại Đan Mạch – Việt Nam về sản xuất nông nghiệp và thực phẩm xanh và tiết kiệm tài nguyên” cùng ý kiến của các chuyên gia, Đại sứ Đan Mạch