default-thumb-voh-radio-podcast

Đội từ thiện sửa đường nông dân

Thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang), ông Huỳnh Văn Phện cùng các thành viên Đội từ thiện sửa đường xã Châu Phong đã sửa chữa, dặm vá rất nhiều tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng xuống cấp.08:00 GMT+7, Thứ Năm, 01/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
15300Chia sẻ