Dolly parton và album rockstar ( 2/12/2023)Article thumbnail

Dolly parton và album rockstar ( 2/12/2023)

02/12/2023
00:00
Album cover của Dolly Parton

Rockstar là album phòng thu solo thứ 49 được phát hành vào ngày 17 tháng 11 năm 2023 bởi Butterfly Records và Big Machine .

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100