default-thumb-voh-radio-podcast

Đồng diễn flashmob Vũ điệu yêu thương

màn đồng diễn Flashmob “Vũ điệu yêu thương Lofkun” được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng quyết định về việc xác lập lỷ lục Việt Nam có số lượng thiếu nhi các tỉnh, TP tham gia đông nhất.20:00 GMT+7, Thứ Ba, 06/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
11300Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

màn đồng diễn Flashmob “Vũ điệu yêu thương Lofkun” được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng quyết định về việc xác lập lỷ lục Việt Nam có số lượng thiếu nhi các tỉnh, TP tham gia đông nhất.