default-thumb-voh-radio-podcast

Tiềm năng nào cho startup trong năm 2023?

Năm 2023, Giải thưởng I-Star nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng, tìm các giải pháp công nghệ cho thành phố thông minh, giải pháp ứng dụng công nghệ Blockchain, AI 11:30 GMT+7, Thứ Hai, 13/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
11000Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:00

Hội nghị triển khai chiến lược quản trị dữ liệu của TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

00:07:30

Tiềm năng nào cho startup trong năm 2023 ?

00:20:00

Chính sách đãi ngộ đội ngũ trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.