Đồng hành cùng DN vừa và nhỏ phát triển trong giai đoạn hiện nayArticle thumbnail

Đồng hành cùng DN vừa và nhỏ phát triển trong giai đoạn hiện nay

1 N lượt nghe
25/09/2023
00:00
KHÁCH MỜI ĐẦU TUẦN : ông PHAN HÙNG DŨNG - Chủ tịch HĐQT Quỹ đầu tư toàn cầu Fiore Group - với câu chuyện các giải pháp đầu tư, đồng hành cùng các dn vừa và nhỏ trong giai đoạn nhiều thách thức hiện nay…

KHÁCH MỜI ĐẦU TUẦN : ông PHAN HÙNG DŨNG - Chủ tịch HĐQT Quỹ đầu tư toàn cầu Fiore Group - với câu chuyện các giải pháp đầu tư, đồng hành cùng các dn vừa và nhỏ trong giai đoạn nhiều thách thức hiện nay…