default-thumb-voh-radio-podcast

Đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2022 của nước ta là 2,39%, tỷ lệ thiếu việc làm là 2,48%. 07:00 GMT+7, Chủ Nhật, 13/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ