default-thumb-voh-radio-podcast

Hiến kế mô hình, giải pháp hay cải cách hành chính

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị quyết số 156. Trong đó, có yêu cầu thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động.07:00 GMT+7, Chủ Nhật, 18/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ