Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Dòng tiền vào bất động sản phục hồi, thu thuế từ nhà, đất tăng 37,1%Article thumbnail

Dòng tiền vào bất động sản phục hồi, thu thuế từ nhà, đất tăng 37,1%

28/05/2024
00:03
Dòng tiền vào bất động sản phục hồi, thu thuế từ nhà, đất tăng 37,1%

Theo Cục Thống kê TP, những tín hiệu trên cho thấy dòng tiền vào thị trường bất động sản có sự phục hồi đáng kể với hàng loạt yếu tố tích cực. Bên cạnh đó, thu thuế từ nhà, đất tăng 37,1% so với 4 tháng đầu năm 2023

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100