default-thumb-voh-radio-podcast

Tổ chức xã hội Sắc Màu

10 năm qua, Sắc Màu đã sơn mới 130 điểm trường mầm non khó khăn vùng sâu; giúp khoảng 400 học sinh, sinh viên nghèo có việc làm ổn định. 06:00 GMT+7, Chủ Nhật, 19/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
13800Chia sẻ