default-thumb-voh-radio-podcast

Cần cơ chế bảo vệ cán bộ dám làm dám chịu trách nhiệm

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho rằng, nơi này nơi kia còn nhầm lẫn giữa năng động sáng tạo và dám nghĩ dám làm. 17:45 GMT+7, Thứ Sáu, 31/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
15000Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:00

Cần cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

00:07:58

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết 3 dự thảo Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.