Đục thuỷ tinh thể và những lầm tưởng về nóArticle thumbnail

Đục thuỷ tinh thể và những lầm tưởng về nó

31/10/2023
00:01
Đục thuỷ tinh thể và những lầm tưởng về nó

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây mù hàng đầu trên toàn thế giới. Ở Mỹ, gần 20% số người từ 65 đến 74 tuổi bị đục thủy tinh thể gây cản trở thị lực. Gần 50% số người trên 75 tuổi bị đục thủy tinh thể.