Dùng biên lai điện tử thu phí dịch vụ công tại Cần ThơArticle thumbnail

Dùng biên lai điện tử thu phí dịch vụ công tại Cần Thơ

26/02/2024
00:00
Dùng biên lai điện tử thu phí dịch vụ công tại Cần Thơ

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác thanh toán trực tuyến hồ sơ dịch vụ công trên môi trường điện tử thành phố Cần Thơ.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100