Đường sắt đô thịArticle thumbnail

Đường sắt đô thị

21/02/2024
01:00
Đường sắt đô thị

Để hoàn thành một tuyến đường sắt đô thị, Việt Nam mất khoảng hơn chục năm trong khi, nhiều máy móc, thiết bị của các dự án đường sắt đô thị trước không thể sử dụng cho dự án sau gây lãng phí hàng triệu đô la Mỹ

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100