Duyên tình ngang tráiArticle thumbnail

Duyên tình ngang trái

06/12/2023
01:51
Tôi gặp người không đúng lúc bởi duyên phận thích trêu ngươi

Người ta chọn một nỗi đau tan nát trái tim rồi kết thúc, còn em lại chọn một nỗi đau âm ỉ không biết kết thúc đang ở đâu. Trách chữ "duyên" đã cho ta gặp gỡ nhưng rồi lại không thể bên nhau...