Gạo Việt Nam gia tăng cơ hội xuất khẩu sang thị trường IndonesiaArticle thumbnail

Gạo Việt Nam gia tăng cơ hội xuất khẩu sang thị trường Indonesia

29/02/2024
00:00
Chính phủ nước này vừa mới quyết định tăng thêm hạn ngạch nhập khẩu gạo trong năm 2024 thêm 1,6 triệ

Chính phủ nước này vừa mới quyết định tăng thêm hạn ngạch nhập khẩu gạo trong năm 2024 thêm 1,6 triệu tấn.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100