default-thumb-voh-radio-podcast

Gen z: XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LGBT TRONG NGHỆ THUẬT

Quản Lâm Vũ - Cử nhân ngành Quan hệ công chúng tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM Hiện tại đang là một nhà Biên kịch 06:00 GMT+7, Thứ Tư, 13/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
1900Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:46:04

Cafe Sáng: XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LGBT TRONG NGHỆ THUẬT - DƯỚI GÓC NHÌN CỦA GEN Z Khách mời: Quản Lâm Vũ - Cử nhân ngành Quan hệ công chúng tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM Hiện tại đang là một nhà Biên kịch

01:50:24

Chị Google: Sáng nay chị GG sẽ lý giải về Hiệu ứng Westerners, đây là một dạng hiệu ứng tâm lý xảy ra do chịu sự tác động của người khác. Hiệu ứng này là cách cư xử theo định hướng của người khác. Bạn có thể sẽ bị một lời nói, một hành động nào đó điều khiến, thay đổi hành vi.