default-thumb-voh-radio-podcast

Ghi nhận về “Xu hướng công nghệ xử lý chất thải y tế".

Tại TPHCM mỗi ngày phát sinh 3 - 5 tấn rác y tế /1 ngày từ các bệnh viện, phòng khám, có nghĩa là hơn 90% rác y tế của thành phố nên cần công nghệ xử lý chất thải y tế hiệu quả.10:00 GMT+7, Chủ Nhật, 17/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
2500Chia sẻ