Giải mã Alpha: Thế hệ sinh ra trong thời đại công nghệArticle thumbnail

Giải mã Alpha: Thế hệ sinh ra trong thời đại công nghệ

30/12/2023
00:00
Giải mã Alpha: Thế hệ sinh ra trong thời đại công nghệ

Cùng Th.S Hồ Thảo Trâm tìm hiểu thế hệ Alpha có những đặc tính khác biệt gì so với những thế hệ trước trong Talkshow “Giải mã thế hệ Alpha: Thế hệ sinh ra trong thời đại công nghệ”

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100