Giải pháp bảo tồn bền vững cho Vườn quốc gia Cát TiênArticle thumbnail

Giải pháp bảo tồn bền vững cho Vườn quốc gia Cát Tiên

13/02/2024
00:00
Giải pháp bảo tồn bền vững cho Vườn quốc gia Cát Tiên

Sau nhiều tháng xét duyệt, Vườn quốc gia Cát Tiên đang tiến tới gần giai đoạn được chứng nhận Danh lục xanh, một bộ tiêu chuẩn toàn cầu cho các khu bảo vệ và bảo tồn của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN)