Giải pháp căn cơ để TPHCM trở thành TT tài chính quốc tế,kỳ 3Article thumbnail

Giải pháp căn cơ để TPHCM trở thành TT tài chính quốc tế,kỳ 3

17/12/2023
10:53
TS Nguyễn Hữu Huân: TP nên sáng tạo trong chiến lược để phát triển TTTC QT

Theo TS Trần Du Lịch, định hướng TPHCM thành TTTC Quốc tế như con tàu đã đặt lên đường ray và không thể không làm.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100