Giảm thuế giá trị gia tăng cả năm 2024?Article thumbnail

Giảm thuế giá trị gia tăng cả năm 2024?

23/11/2023
10:00
Nhiều đại biểu quốc hội đề nghị nên xem xét tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng cho cả năm 2024 thay

Nhiều đại biểu quốc hội đề nghị nên xem xét tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng cho cả năm 2024 thay vì 6 tháng như Chính phủ đề xuất.