default-thumb-voh-radio-podcast

Gìn giữ di sản văn hóa trong phát triển kiến trúc đô thị

Làm thế nào để phát triển kiến trúc đô thị hiện đại mà không làm mất đi những giá trị văn hóa của vùng, đô thị...luôn là trăn trở của các chuyên gia, ban ngành và chính quyền...11:00 GMT+7, Thứ Sáu, 28/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
12500Chia sẻ