default-thumb-voh-radio-podcast

Giới thiệu các sáng tác của nhạc sĩ Hội âm nhạc TP 22/8/22

Giới thiệu 2 bài hát mới về tình cảm quê hương biển đảo và tình yêu cha mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Hòa và nhà thơ Lệ Thủy.21:00 GMT+7, Thứ Hai, 22/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
9800Chia sẻ