Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào bởi tiếng Việt còn là dân tộc cònArticle thumbnail

Giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào bởi tiếng Việt còn là dân tộc còn

10/06/2024
00:00
Giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào bởi tiếng Việt còn là dân tộc còn

Việc nói tốt tiếng Việt giúp các em là con kiều bào có nhiều cơ hội học tập và phát triển trong tương lai. Ngoài ra, tiếng Việt còn là cầu nối quan trọng giúp gắn kết với gia đình, với quê hương.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100