default-thumb-voh-radio-podcast

Lần đầu làm bố, thì có cảm xúc thế nào nhỉ?

“Chào thanh niên nghiêm túc! Mừng cậu ra đời. Tớ là bố cậu, kể ra cũng hơn có 26 tuổi thôi, không nhiều lắm nên mình cứ xưng cậu tớ cho nó dễ nói chuyện..."17:30 GMT+7, Thứ Ba, 26/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ