default-thumb-voh-radio-podcast

Góp phần xứng đáng gìn giữ, tôn tạo Lăng Bác

Góp phần xứng đáng gìn giữ, tôn tạo Lăng Bác. Ngày 29/8/1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khánh thành, bắt đầu mở cửa đón đồng bào và bạn bè quốc tế vào Lăng viếng Bác. 11:30 GMT+7, Thứ Sáu, 02/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ