Góp ý dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, ATGT đường bộ.Article thumbnail

Góp ý dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, ATGT đường bộ.

25/11/2023
00:00
Bản tin CDDT
10:00
Góp ý dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, ATGT đường bộ.
20:00
Talk cùng Ông Lê Hoàn – Phó GĐ Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM.

Talk cùng Ông Lê Hoàn – Phó GĐ Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM.