Hải quan TPHCM thu ngân sách đạt 106.768 tỷ đồngArticle thumbnail

Hải quan TPHCM thu ngân sách đạt 106.768 tỷ đồng

29/11/2023
01:00:00
Cục Hải quan TPHCM vừa cho biết, lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 11, số thu ngân sách nhà nước.

Cục Hải quan TPHCM vừa cho biết, lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 11, số thu ngân sách nhà nước của Hải quan TPHCM đạt 106.768 tỷ đồng,