Hải trình mùa xuân ấm tình quân - dân trên tuyến đảo Tây NamArticle thumbnail

Hải trình mùa xuân ấm tình quân - dân trên tuyến đảo Tây Nam

100 lượt nghe
20/01/2023
00:00
Nội dung 0
00:28
Hải trình mùa xuân ấm tình quân - dân trên tuyến đảo Tây Nam

Những cái bắt tay nồng ấm, những lời động viên chia sẻ ấm tình quân - dân dường như đã tiếp thêm sức mạnh để mỗi người lính nơi đảo xa hoàn thành nhiệm vụ.