Người thầy, người cha thứ 2 của đời conArticle thumbnail

Người thầy, người cha thứ 2 của đời con

1 lượt nghe
20/11/2023
00:00
Những lá thư viết về Thầy - người cha thứ hai

Khi con gục ngã, khi con phạm sai lầm mọi người coi thường con bao nhiêu thầy lại thương con bấy nhiêu.Thầy đã đánh thức được lòng tự tôn và cho con những lời khuyên đúng đắn