default-thumb-voh-radio-podcast

Vì sao chấp niệm?

Trong bản thân mỗi chúng ta luôn tồn tại những suy nghĩ, mong muốn mà vẫn chưa thể thực hiện được. Hoặc cũng có khi là những day dứt dày vò bạn vì lỡ đánh mất một thứ gì đó. Và chúng ta nghe đến từ chấp niệm.22:00 GMT+7, Thứ Sáu, 16/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
3300Chia sẻ