default-thumb-voh-radio-podcast

Hành trình - Phú Nhuận nơi ta tìm về

Ít ai biết rằng Phú Nhuận cũng có rất nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia. Mỗi một di tích đều gắn với những câu chuyện riêng, chứa đựng cả chiều dài lịch sử, những năm tháng cha ông mở cõi...mà bất cứ ai cũng bất ngờ.22:00 GMT+7, Thứ Hai, 27/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
9102Chia sẻ