Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Hành trình làm chủ doanh nghiệp từ ước mơ thay đổi bản thân Article thumbnail

Hành trình làm chủ doanh nghiệp từ ước mơ thay đổi bản thân

17/05/2024
10:00
Hành trình làm chủ doanh nghiệp từ ước mơ thay đổi bản thân

Khi nhìn thấy thị trường đa số cạnh tranh & kinh doanh trên sản phẩm, thiếu dịch vụ trong ngành công nghệ nên quyết định tham gia vào lĩnh vực công nghệ và HAGA đã chọn hướng đi riêng: Chất lượng song song cùng dịch vụ.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100