Hành trình lan tỏa các tác phẩm mỹ thuật “Học và làm theo Bác”Article thumbnail

Hành trình lan tỏa các tác phẩm mỹ thuật “Học và làm theo Bác”

30/12/2023
00:32
Hành trình lan tỏa các tác phẩm mỹ thuật “Học và làm theo Bác”

Khách mời tham gia tọa đàm: Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - Họa sĩ Siu Quý - Họa sĩ Trần Văn Hải - Họa sĩ Nguyễn Thị Đỗ Quyên

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100