Hành trình nâng tầm đổi mới sáng tạo của TPHCMArticle thumbnail

Hành trình nâng tầm đổi mới sáng tạo của TPHCM

27/09/2023
00:00
-Bộ Nội vụ đồng tình nghỉ 7 ngày liên tiếp trong dịp Tết Nguyên đán 2024 - 95 biển số ô tô đã đấu giá, mới có 7 người nộp tiền. - Đề xuất ô tô cá nhân phải lắp camera giám sát

-Bộ Nội vụ đồng tình nghỉ 7 ngày liên tiếp trong dịp Tết Nguyên đán 2024 - 95 biển số ô tô đã đấu giá, mới có 7 người nộp tiền. - Đề xuất ô tô cá nhân phải lắp camera giám sát