default-thumb-voh-radio-podcast

HASHTAG HÔM NAY: #Đổ lỗi cho nạn nhân…

“Victim-blaming” là lối tư duy được gọi là ngụy biện “đời mà”. Ở đó, bất hạnh xảy ra với một người nghĩa là trước đó họ đã làm điều gì sai và ngược lại.08:00 GMT+7, Thứ Tư, 20/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
000Chia sẻ