default-thumb-voh-radio-podcast

Khám phá hashtag "Triết lý dành cho thế hệ chán làm"

Sau đây là 2 triết lý của nhà tỷ phú cho thế hệ chán đi làm, đồng thời cảnh báo trào lưu muốn hưởng thụ chỉ là niềm vui thoáng qua, không bền vững.08:00 GMT+7, Thứ Bảy, 17/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ