default-thumb-voh-radio-podcast

hệ thống xử lý chất thải rắn y tế công nghệ plasma

Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Quốc Sỹ - Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT, VN cho biết chi phí đầu tư công nghệ này đắt đỏ nên rất mong có thêm cơ chế chính sách hỗ trợ để áp dụng công nghệ tại VN21:30 GMT+7, Thứ Tư, 20/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ